NAR BAHÇESİ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Bilgi ve İletişim Adresimiz

Bilgi almak için ---> 0544 541 96 07

0262 311 47 47

info@narbahcesiozelegitim.com

Özgül Öğrenme Güçlüğü (DİSLEKSİ) Destek Eğitim Programı

Özgül öğrenme güçlüğü (ÖÖĞ),bireylerin okuma, yazma,anlama dinleme yada matematik gibi alanlarda yaşıtlarına göre farklılık göstermeleridir.Özgül öğrenen birey farklı öğrenen bireydir.Kesinlikle zeka geriliği değildir. Özgül öğrenme tanısı almış çocukların zekâ seviyeleri ya normal düzeydedir ya da normalin üzerindedir. Kurumumuz da genelde özgül öğrenme güçlüğü olan çocuklarımızla çalışmaktayız.Öğretmenlerimiz alanlarında tecrübeli olup özgül öğrenme olan çocuklarımızda adım adım öğretim yöntemi uygulamaktadırlar.

Özgül Öğrenme Güçlüğünün birkaç tipi vardır:

• Disleksi: Okuma alanında güçlük

• Disgrafi: Yazı alanında güçlük

• Diskalkuli: Matematik alanında güçlük

En sık görülen tipi ise Disleksidir.

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı

Öncelikle bireysel deslerde çocuklarımızın odaklanma,dikkat ve alıcı dil çalşılmaktadır.Alıcı dili gelişen çocuklarımızda ifade edici dil ders sürecinde kendiliğinden gelişmektedir.Öte yandan aldıkları grup derslerinde grup öğretmenlerimiz tarafından sosyal beceriler,el-göz koordinasyonu,günlük hayat becerileri,sosyal etkileşim,sözel ve sözsüz iletişim gibi beceriler geliştirilmektedir.

Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Zihinsel yetersizliği olan bireylerde dikkat eksikliği ve odaklanma problemleri görülmektedir.Öğrenme problemlerinin büyük kısmını dikkat problemleri oluşturmaktadır.

Öğretmenlerimiz tarafından kurumumuzca öncelikle çocuklarımızda dikkat ve odaklanma çalışılarak öğretimin süresi ve kalitesi artırılmaya çalışılmaktadır.

Yukarı ↑Ÿ